Hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Điều 1.

Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 103/2003/NĐ – CP) và của Thông tư này được hành nghề y, dược tư nhân.

Điều 2.

1. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân là văn bản do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, Nghị định số 103/2003/NĐ – CP và của Thông tư  này để đăng ký hành nghề y, dược tư nhân.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân là văn bản do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp cho cơ sở có đủ các điều kiện theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, Nghị định số 103/2003/NĐ – CP và của Thông tư này.

Điều 3.

Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân có các loại sau:

1. Chứng chỉ hành nghề y:

a) Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh;

b) Chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế;

2. Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền:

a) Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền;

b) Chứng chỉ hành nghề  thuốc y học cổ truyền;

3. Chứng chỉ hành nghề dược;

4. Chứng chỉ hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế.

Xem toàn văn

Hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Bài cùng chủ đề

3 Responses to “Hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân”

 1. chau ngoc HIEN

  Tháng 11 16. 2009

  cho tôi hỏi phong chan trị co đdươc phep ban thuôc cao dơn của cac cơ sơ khac hoăc trưng bai không

  Reply to this comment
 2. NTKLoan

  Tháng 9 18. 2010

  Toi la bac si va co 2 bang tot nghiep cua 2 chuyen khoa khac nhau.Toi muon hanh nghe y tu nhan cua ca 2 chuyen khoa tren tai cung 1 phong kham thi co duoc ko???

  Reply to this comment
 3. le mau dung

  Tháng 8 31. 2011

  toi muon biet khi nao thi co thong tu huong dan hanh nghe y tu nhan vay,toi muon xin giay phep ma doi lau qua

  Reply to this comment

Leave a Reply

Paged comment generated by AJAX Comment Page