Dậy thì sớm có ảnh hưởng tới chiều cao không?

 

Dậy thì sớm có ảnh hưởng tới chiều cao không?  Do khác nhau về địa lý và dân tộc nên thời gian bắt đầu dậy thì sớm cũng khác nhau.

Hiện nay, dậy thì sớm là chỉ nữ có đặc trưng giới tính thứ hai xuất hiện sớm vào năm 8 tuổi, còn nam thì vào năm 10 tuổi. Quá trình phát triển của trẻ nam và nữ bình thường cần có sự hoàn chỉnh của võ não lớn, tuyến yên và tuyến sinh sản. Trong lĩnh vực lâm sàng hiện tượng dậy thì sớm giả; dậy thì sớm thật ngoài biểu hiện phát triển đặc trưng giới tính thứ hai còn kèm theo tuyền sinh dục (buồng trứng hoặc tinh hoàn) phát triển và hoàn thiện, đồng thời có khả năng sinh dục; dậy thì sớm giả chỉ có biểu hiện phát triển đặc trưng giới tính thứ hai mà không phát triển tuyến sinh dục, chỉ biểu hiện là ngực phát triển sớm hoặc lông âm vật xuất hiện sớm, không có khả năng sinh dục.

 

Dậy thì sớm có ảnh hưởng tới chiều cao không?

Dậy thì sớm có ảnh hưởng tới chiều cao không?

Dậy thì sớm thật thường kèm theo tăng trưởng nhanh và tăng tuổi xương, chiều cao của con người có liên hệ mật thiết với tuổi xương, không liên quan nhiều tới tuổi thực tế, như bé gái mới 6 tuổi nhưng tuổi xương của em đã 8 tuổi, nên thời gian phát triển xương ít hơn 2 năm so với bình thường, chiều cao của em có thể sẽ hơi thấp. Nhưng một số trẻ dậy thì sớm, tuổi xương không tăng thì không ảnh hưởng đến chiều cao. Trong lĩnh vực lâm sàng cơ thể thấy phần lớn hiện tượng dậy thì sớm đều chỉ có ngực phát triển, nhưng không ảnh hưởng đến chiều cao cuối cùng.