Telaprevir cải thiện đáng kể trị tuyệt siêu vi C genotip I

Telaprevir (biệt dược tại Hoa-kỳ Incivek) là 1 chất ức chế protease, được chấp thuận dùng chung với peg-interferon alpha-2a và ribavirin để điều trị viêm gan C genotip I. Genotip I thường gặp ở Hoa-kỳ, chúng tôi không biết người Á châu và đặc biệt là người Việt-nam genotip nào, nhưng genotip II và III không được chấp thuận dùng thuốc này.

sieu-vi-C-1

 

Trong nghiên cứu thứ nhất trong 2 nghiên cứu được kỹ nghệ dược bảo trợ, mù đôi, kiểm chứng với giả dược, 1095 bệnh nhân trước đó chưa điều trị viêm gan C (treatment-naive) được phân phối ngẫu nhiên hoặc dùng điều trị 3 thuốc trong 12 tuần, sau đó peginterferon/ribavarin 12 tuần, hoặc 36 tuần nếu HCV RNA còn đếm được ở tuần lễ 4 và 12, gọi là nhóm T12PR; điều trị 3 thuốc trong 8 tuần tiếp theo peginterferon/ribavirin hoặc 16 hoặc 36 tuần,gọi là nhóm T8PR; hoặc pegonterferon/ ribavirin trong 48 tuần gọi là nhóm PR.
Trong nghiên cứu thứ hai, 663 bệnh nhân đã được điều trị từ trước, phân phối ngẫu nhiên theo tỷ lệ 2: 2: 1 nhận hoặc điều trị 3 thuốc trong 12 tuần đầu, tiếp theo 36 tuần peginterferon / ribavirin gọi là nhóm T12PR48; nhận 4 tuần peginterferon/ ribavirin rồi 12 tuần điều trị 3 thuốc rồi thêm 32 tuần peginterferon/ribavirin gọi là nhóm dẫn đầu T12PR48, hoặc chỉ có peginterferon/ribavirin trong 48 tuần gọi là nhóm PR48.
Trong cả 2 nghiên cứu, liều telaprevir là 750 mg mỗi 8 giờ, liều peginterferon là 180 μg/tuần và liều ribavirin là 1000-1200 mg/ngày.
Kết quả nghiên cứu là SVR (sustained virologic response) được định nghĩa là không dò tìm được siêu vi C trong máu sau khi hòan tất điều trị HCV.
Với những người trước đây chưa điều trị, SVR cao hơn ở nhóm T12PR và T8PR hơn là nhóm PR (có nghĩa là điều trị 3 thuốc trong đó có telaprevir, hiệu nghiệm hơn là chỉ dùng peginterferon/ribavirin). Điều trị 3 thuốc cho SVR 75% và 69% trong khi Peginterferon/ ribavirin chỉ có 44%. Với nhóm trước đây đã điều trị, nhánh dùng 3 thuốc có SVR 83% và 88% so với nhánh chỉ dùng peginterferon/ribavirin 24%.
Tác dụng nghịch của telaprevir ở nhóm dùng 3 thuốc gồm thiếu máu, ngứa, rối lọan tiêu hóa so với nhóm chỉ dùng peginterferon/ribavirin. Tỷ lệ ngưng thuốc dầu bất cứ lý do gì từ 10% đến 155 trong nhóm dùng telaprevir và 7% đến 10% ở nhóm dùng peginterferon/ribavirin.
Bài này được đánh giá là 1 trong 10 bài hay nhất của Journal Watch về bệnh nhiễm trong năm 2011.

Theo NEJM 06.23.2011

Nguồn: yduocngaynay.com