Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm

Tĩnh mạch trung tâm (TMTT) là tĩnh mạch chủ, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm là luồn một ống thông bằng chất dẻo tổng hợp từ tĩnh mạch ngoại biên vào tĩnh mạch chủ. Đây là một trong những thủ thuật cơ bản và phổ biến nhất trong hồi sức cấp cứu.

tinh-mach

Với tiến bộ về trang thiết bị y tế, về hiểu biết giải phẫu học giúp cho thủ thuật này ngày càng phổ biến và an toàn. Tuy nhiên, đây vẫn  là một thủ thuật xâm nhập trực tiếp vào mạch máu lớn nên các tai biến của thủ thuật nếu có sẽ có thể nặng nề, biến chứng nhiễm trùng cũng là biến chứng thường gặp. Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thủ thuật cũng như kinh nghiệm và sự thành thục của bác sĩ làm thủ thuật đòi hỏi rất cao.

Hoài Nam