Náng hoa trắng và tác dụng của náng hoa trắng

Nang+trang

7. MÙA HOA QUẢ CỦA NÁNG HOA TRẮNG

Tháng 6-8.

8. PHÂN BỐ CỦA NÁNG HOA TRẮNG

Cây mọc hoang ở nhiều nơi và còn được trồng để làm cảnh.

Trên đây là một số thông tin về náng hoa trắng, thành phần hóa học cũng như tác dụng của náng hoa trắng được tổng hợp bởi Viện Dược Liệu Việt Nam. Thông tin này chỉ có tác dụng tham khảo; nếu muốn áp dụng, người đọc nên hỏi ý kiến người có chuyên môn.

(Theo vienduoclieu.org.vn – Viện Dược liệu Việt Nam)